Salarisadministratie en personele zaken

Wanneer u medewerkers in dienst heeft of u bij uw eigen BV in dienst bent dan dient u een loonadministratie bij te houden. Door de continue wijzigende wet- en regelgeving is de loonadministratie een complex en tijdrovende aangelegenheid die wij u graag uit handen nemen. U kunt zelf bepalen wat u door ons laat doen en wat u zelf regelt.

 

Wij kunnen onder andere het volgende voor u verzorgen:

 

  • Salarisstroken en jaaropgaven voor uw medewerkers
  • Aangifte loonbelasting en (pensioen)premies
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Journaalposten, periodiek en cumulatief
  • Ziek- en betermeldingen, WW aanvraag en zwangerschapsmelding
  • Pro forma bruto/netto loonberekeningen
  • Melding in- en uitdiensttreding
  • Advies en controle bij wijzigingen in de cao’s en sociale verzekeringswetten
  • Advies bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden