Hoekzema Bedrijfsadministrateurs is gehuisvest tegenover Paleis Soestdijk in de statige villa ‘Buitenzorg’ welke een rijke historie kent.

 

De villa is bijna twee eeuwen oud en werd na de Franse tijd gebouwd in het eerste kwart van de 19e eeuw.
De grond van de villa wordt in 1824 aangekocht door Jan Hendrik Hackman Asschenberg, een rentenier uit Amsterdam. Hij laat de villa bouwen in classicistische stijl en gebruikte het waarschijnlijk als zomerverblijf. Het huis wordt al in 1832 aangegeven op een kadasterkaartje.
Het witgepleisterde pand heeft een rechthoekige plattegrond en is gebouwd in empirestijl. In het midden van de voorgevel is een halfronde uitgebouwd portaal.
Boven deze uitbouw is een balkon met smeedijzeren balustrade geplaatst. Tegen de rechterzijgevel is een serre gebouwd met aan de voorzijde een open portiek met schuifdeuren.

 

In de inventaris van de rentmeesters van het Paleis en domein Soestdijk over de periode 1674-1890 wordt vermeld: ‘notariële akte van verkoop van een herenhuis en een Engelse tuin gelegen onder Soest aan de straatweg naar Amersfoort door J.H. Hackman Asschenbergh aan de Prins van Oranje in het 1835”.
Koning Willem I (1772-1843) wordt hiermee de eerste Oranje-eigenaar.

 

In 1841 verwerft Z.K.H. de Prins van Oranje , Willem II (1792-1849) het in eigendom. Na zijn overlijden in 1849 gaat het bezit over op koningin-moeder H.M. grootvorstin van Rusland Anna Paulowna (1795-1865) en vervolgens op haar zoon Willem III die in 1890 overlijdt.

 

In 1936 wordt in de leggers van het kadaster gesproken van een huis, stal (waarschijnlijk het koetshuis) en terrein van vermaak. De villa staat dan nog op naam van de in 1934 overleden H.M. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (1958-1934), tweede echtgenote van Willem III, moeder van koningin Wilhelmina en regentes van het koninkrijk der Nederlanden. Daarna wordt Buitenzorg eigendom van koningin Wilhelmina en vervolgens van koningin Juliana.

 

Het huis wordt achtereenvolgens bewoond door August Siegfried Docen, W.B.J. Verbrugge met zijn echtgenote jonkvrouw Quarles van Ufford en de heer J. van der Hoeven, te weten de secretaris van de koningin.

 

Bijzonder vermelding betreft de bewoning van de villa door de heer François van ’t Sant, beter bekend als de adviseur van koningin Wilhelmina in de tweede wereldoorlog, van wie ten onrechte gezegd werd dat hij heulde met de vijand. Van ’t Sant is merkwaardig genoeg niet terug te vinden als legale bewoner in de gemeentelijke registers.
De twee hieronder geplaatste zwart-wit foto’s komen uit de privé-collectie van de familie van ’t Sant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1954 en 1957 wordt de villa verbouwd in opdracht van de intendant van het koninklijk huis, jonkheer Dedel. Er worden twee wc’s geplaatst en een muur uitgebroken. Verder wordt de zolderverdieping gewijzigd en komen er dakkapellen. Aan de achterkant wordt een uitbouw met een plat dak aangebracht. De halfronde oprit aan de voorkant, waar in vroegere tijden de koetsen voorbij reden, verdwijnt door verbreding van de Vredehofstraat , de toenmalige Rijksstraatweg.

 

Van 1981 tot 1992 wordt het huis bewoond door H.K.H. prinses Irene en haar kinderen en vervolgens verkocht aan de VSOP, waaraan vrijstelling verleend wordt om de villa als kantoor te gebruiken.

 

Ten tijde van de bewoning van prinses Irene en haar kinderen lag de villa goed verscholen achter de bomen.

Op 1 oktober 2008 wordt Hans Hoekzema de nieuwe eigenaar. Een grondige renovatie volgt om de villa zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen waarna het in gebruik wordt genomen als kantoor voor Hoekzema Bedrijfsadministrateurs BV.
Van binnen worden de gangen en kamers gedecoreerd met een bonte verzameling portretten en memorabilia van de koninklijke familie.

 

Heden ten dage is villa Buitenzorg niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Soest en blijft menig wandelaar en fietser voor het hek stil staan om de villa te bewonderen.

 

Het mag een voorrecht genoemd worden te mogen werken in een pand met deze rijke historie, welke een inspiratie is voor de toekomst.